De ware welsprekendheid bestaat uit alles zeggen wat nodig is, en niets méér dan nodig is.

— Heinrich Heine