Taal is het enige thuis dat de mens heeft, het enige onderkomen dat hem nooit vijandig zal zijn.

— John Berger