De taal vervangt het konkrete door het abstrakte. Zo beeldt de mens zich in dat hij datgene waarvoor hij het woord weet, ook feitelijk kent.

— Sören Kierkegaard