In het leven en ook in de taal zijn nuances alles.

— Louis Couperus