Welbeschouwd is wijsbegeerte slechts het gezonde verstand in onduidelijke taal.

— Johann Wolfgang von Goethe