Taal is voor de werkelijkheid een te armzalig medium. Het kan niet uitdrukken wat er is gebeurd, het noteert er aspekten van, het vermindert, het verarmt.

— Hannes Meinkema