Wij denken graag dat wij onze woorden bewust kiezen, maar vaak is dat niet zo. Zonder er over na te denken nemen we woorden over van anderen. Bijvoorbeeld: in plaats van ‘werkgelegenheid’ wordt tegenwoordig vaak het woord ‘arbeidsparticipatie’ gebruikt. Het laatste benoemt of mensen werken of niet, het eerste benoemt im hoeverre er werk is. Door niet over ‘werkgelegenheid’ maar over ‘arbeidsparticipatie’ te spreken, beïnvloedt je op een subtiele manier hoe mensen denken over arbeid en economie.
Goed nadenken over je woordkeus is dus belangrijk. Woorden Die Werken ontwikkelde daarvoor de TaalHuisstijl™. Zoals een grafische huisstijl ervoor zorgt dat u visueel herkenbaar en consistent naar buiten treedt, zo doet een TaalHuisstijl™ dat met uw woordgebruik. Wat is onze tone of voice? Hoe nóemen wij de dingen eigenlijk?

Wij maken een analyse van uw waarden, en welke woorden daar het beste bij passen. Hoe kan het scherper, helderder, pakkender? Het resultaat is een praktische gids voor iedereen die namens de organisatie schrijft of spreekt. Dat is ratio en analyse, maar ook inspiratie en creativiteit. Kunde, maar ook kunst. Wij smeden ze naadloos aaneen. Tot taal die prikkelt, boeit én overtuigt.